Gallery web top 03.jpg

Anmeldelser

Anmeldelser


”Udtryk – Aftryk – Indtryk”

Kunstner og grafiker Michael Ruby har i mange år arbejdet med forskellige kunstneriske udtryk. Han har et langt virke bag sig med udstillinger både herhjemme og i udlandet. Han har udstillet på anerkendte gallerier og hans værker er blevet antaget til flere censurerede udstillinger. Hans årelange erfaring og studier indenfor kunsten har gjort ham til en meget alsidig, spændende og dygtig kunstner, som ikke lader sig begrænse indenfor et bestemt udtryk, men lader sit felt strække sig fra maleri, grafik, træsnit, skulptur og over til fotografi.

Fastholdelse af identitet

Michael Ruby arbejder rigtig godt billedligt og skaber spændende værker. Naturen ved havet og kysten er en evig inspirationskilde til ham og han er meget tro mod de indtryk, han samler ude i naturen, samspillet mellem farverne og formerne, det umiddelbare og de spontane oplevelser. Han tolker på det han oplever ved havet. Han arbejder med de rustikke materialer, der findes i naturen blandt andet bivoks, okker fra undergrunden, lerjord, sand og drivtømmer og meget andet. Michael Ruby er ikke en identitetssøgende kunstner. Han har fundet sin identitet og styres af sin begejstring og nysgerrighed og lysten til at være en del af den proces, hvor tingene sker, tingene får lov til at stå eller bygges op. Han næres af selv de små udfordringer, som bevæger ham ud i det ukendte rum, hvor den kontrollerende udvikling ophører.

Flow

Michael Ruby er en kunstner for hvem grænsesøgning, afprøvning, nysgerrighed, mod, flow, fokusering og ikke mindst de-fokusering er begrebsbetydninger, der er altafgørende for hans måde at arbejde på og det han opdager og finder i processen. Der er en rytme – en mærkbar rytme i Michael Rubys arbejder – uanset, om han arbejder med maleri, grafik, træsnit, skulptur eller fotografi. Strukturer der brister og genfinder sig selv i et langstrakt flow.  Og netop flowet er en meget vigtigt tilstand for Michael Ruby at befinde sig i, hvor fornuften og bevidstheden slipper og træder til side og giver ham plads til fuldt ud at hengive sig til processen, uden at vide om der kommer et brugbart resultat ud af det.

Brændte broer

Ligesom landskabet forandrer sig; sandet flytter sig rundt – begraver noget og afslører noget andet; sådan arbejder Michael Ruby også i sine træsnit ud fra en speciel teknik; ”brændte broer”, hvor der skabes transformation ved at snitte og skære i træpladen. Når først det er skåret væk, kan det ikke genskabes og der er ingen vej tilbage i processen.

Michael Ruby mestrer en form for dobbelt synsvinkel, når han arbejder med træsnittet. Han ”zoomer ind og ud”. Han går ned i den lille detalje, der ligger foran ham og samtidig har han overblikket over hvordan detaljerne hænger sammen. Han er i stand til at dykke ned i en ny detalje, og se hvad der er vigtigt for hele sammenhængen. Ved at opløse symmetri på fladen, skabes der mere dynamik og styrke i udtrykket. En anden måde at skabe dynamik i billederne, er ved at benytte en kontrolleret kaste teknik, hvor der bevidst tabes eller spildes noget på lige præcis det rigtige sted, så det ser tilfældigt ud og får billedet til at rejse sig på en inspirerende måde.

Michael Ruby er en meget dygtig kunstner, der behersker sit billedsprog og formår med stor intensitet og styrke, at formidle sine oplevelser, indtryk og tanker ud til beskueren.

©Af Kirsten-Marie Hedeland, Kunstanmelder ved Kunstavisen og TV programvært og tilrettelægger på ”Kunst for Tiden”, september 2016.

Komkunst.dk 12.07.2017

Vandet slider stene i en billedbog om Vestkysten

Langs den jyske vestkyst ligger sporene af Det Tredje Rige strøet ud i klitter og strandenes blankskinnende brændinger. De tyske bunkers fra 2. verdenskrig står dog ikke mere helt hvor de stod, som den magtdemonstrative Atlantvold, for naturen har været der og tidens tand har taget en ordentlig mundfuld. Kystdirektoratet har tillige fjernet de farligste, hvor armeringsjern og andet udgjorde en risiko for strandgæster og dyr. Men voldsomt indtryk gør de stadig, de forladte krigerspor, som rummer en særegen, stærk skønhed i forfaldet. 

Som knægt kom Michael Ruby til stranden ved Hvide Sande på sine feriedage. Som velvoksen, bosat i Agger, har dagene ved Vesterhavet været vigtige for den kreative billedmager, skulptør, fotokunstner, art-director og nu direktør for Nordvest Safari i Doverodde og det visionære samarbejde med SMK - Statens Museum for Kunst, som er på vej til at leje sig ind i pakhuset i Doverodde Købmandsgård i Sydthy. 

Gennem fem år gennemfotograferede Michael Ruby bunkernes beton, jerndragere, træbjælker, og indfangede havsaltets arbejde i overfladerne, bølgernes nedbrydning, sandets aflejringer inde og udenom de markante bygningsstrukturer, som langsomt synker ned i naturens opslugende glemsel. 

I forbindelse med Kystdirektoratets oprydning opstod ønsket om at udføre et kunstprojekt, som i forskellige formater skulle dokumentere bunkernes tilstande og udtryk. Michael Ruby fik mulighed for at tage bunkeraftryk i bly, og at følge arbejdet fra Blåvandshuk til Skagen. Det kom der udstillingsmateriale ud af, og de 25 blyafstøbninger fik Michael Ruby gennem nåleøjet til den censurerede kunstudstilling Nordkraft i Aalborg i 2014.

Det kom der i 2015 også en kunstbog ud af, hvor Michael Ruby har skabt en stemningsfuld forbindelse mellem betonbunkernes råhed, og den vilde poesi, der ses i de forladte, nedbrudte og nærmest besjælede, skulpturelle bunkers, som runger af havets bølger og historiens vingesus. I bogen kombinerer Ruby bunkerbillederne med fotocollager af egne værker, dels grafiske tryk, dels malerier, hvoraf nogle er udført ude på stedet, hvor kunstneren har bearbejdet metalplader med hammer, farver og voks, og ladet vejr og vind og vand påvirke tilblivelsesprocessen. Derved er opstået en egen, flerdimensionel verden.

Sideopslagene er forsynet med korte billedtekster på dansk og på tysk, som afspejler såvel motivernes som bunkernes oprindelige baggrund. Fortællingen er hermed delagtiggjort for historiens og landskabets arvinger. 

For nogle læsere er her måske tale om endnu en smuk coffetablebook. For den, der har klatret i klitterne, vandret på Vestkysten og måske selv vovet at bestige de dystre og fascinerende bunkers, så river bogen i erindringer og sansninger. Den viser, hvordan vi er betinget af det (kultur)landskab, vi er kommet af, og giver et bud på, hvad det kan bruges til!

TAK for historien, til ophavsmanden, Michael Ruby - Tak for bogen om Den Vilde Poesi og Råheden.
192 sider. Udgivet i Agger, 2015.

Læs mere på www.michaelruby.dk

Af Inge Schjødt // komkunst.dk