DSC_0031.jpg

Artlab+Archilab

ARTLAB+ARCHILAB


Gennem 2012 og 2013, har jeg medvirket i projekt ARTLAB og ARCHILAB, som er et kunstnerisk og arkitektonisk projekt for børn og unge i hele Nordjylland. BMMK - Børns Møde Med Kunsten og jeg indledte et samarbejde, der snart viste sig at have meget spændende dimensioner, da projektet involverede de to kulturinstitutioner KUNSTEN - Nordjyllands Kunstmuseum og Utzon Center i Aalborg.

Projektet begyndte i efteråret 2012 og sluttede officielt i juni måned, 2013 og min medvirken bestod primært i at følge kunstnere og arkitekter i de 11 nedslag i hele region Nordjylland og i de efterfølgende workshops på henholdsvis KUNSTEN og Utzon Center. En workshop i et af nedslagene bestod typisk i, at hele holdet besøgte en kommune i regionen på et centralt sted i kommunen. Det kunne være et kultursted som museum, bibliotek, skole, fælleshus etc. 

På dette sted i kommunen, lavede vi en hel dags workshop med kunst og arkitektur og de to efterfølgende dage fik KUNSTEN og Utzon Center besøg af de deltagende børn og unge - delt op i to hold. De to hold skiftes til at være hvert sit sted, i de to dage. 

Undervejs fotograferede og videofilmede jeg processer, deltagere, kunstnere, arkitekter, værker, udsagn, ideer, reaktioner og i det hele taget, hvad der kom forbi, som er interessant for andre at bruge som information, inspiration, innovation og dokumantation. Se fx. min præsentation om "Hvordan formidler vi processerne undervejs?" 

ARTLAB+ARCHILAB har site eget website, som du kan se, ved at klikke på dette billede.

ARTLAB+ARCHILAB har site eget website, som du kan se, ved at klikke på dette billede.


Rent lavpraktisk gik opgaven ud på, at være til stede i alle dele af processen og være klar til spontan fotografering og optagelse, hvilket var en særdeles spændende opgave som også satte mine kunstneriske og grafiske evner i spil med både workshopledere, børn og unge. 

Efterhånden som workshop på workshop defilerede forbi, blev en af udfordringerne min evne til at få alle visuelle dele af mit arbejde ud på den valgte platform - website og Facebook - i en temmelig hurtig takt. Målet var, at alle kunne se materialet indenfor 2 dage, hvis alt gik godt og det gjrode det heldigvis for det meste, da jeg ofte havde indhold på websitet mens workshoppen stadig var undervejs.

Det stillede krav til alt teknisk isenkram og mine evner som både fotograf og kunstner til at kunne skelne og reagere indenfor meget korte tidshorisonter.

Og det stillede krav til at have alle mulige former for adaptors, mobilt bredbånd, ekstra lys, digitale kamera, headcam etc. til rådighed ved hver workshop. Alt skulle tømmes, tjekkes, oplades og indstilles i hensigstmæssige formater, så de foto deltagerne tog med det udstyr, der var til rådighed, umiddelbart kunne anvendes til websitet.

 

Det hele gav udslag i et kæmpelager af foto og video og det gav tilsvarende et spændende arbejde med at filtrere og efterbehandle, så der kom nogle gode resultater ud af det.

Du kan se langt mere på den hjemmeside, der blev lavet til formålet

Dette billedgalleri viser få, udvalgte billeder fra en stor proces. Gå ind på www.aalab.dk og se alt, hvad der er publiceret.