Workshop på Lodbjerg Fyr

Midt i januar, 2013 mødtes en lille gruppe af mænd og kvinder fra området nær Lodbjerg Fyr og andre med tilknytning til fyret. Nationalpark Thy havde inviteret til workshop om fremtiden på fyret og det blev en god og udbytterig eftermiddag for alle. 

I invitationen stod der blandet andet: Workshoppen er et kreativt ”værksted” og har overordnet tre formål: 

  • At igangsætte aktiviteter omkring fyret 
  • At afprøve en ny og anderledes måde at tænke oplevelser, som tager udgangspunkt i stedets natur- og kulturkvaliteter. 
  • At involvere lokale borgere i udviklingen af Lodbjerg Fyr. 

Alle inviterede have til opgave at beskrive fyret med selve bygninger, arealerne, shelterpladsen osv. og sidst på dagen lavede vi matrice over alle de indtryk vi havde fået, som teknisk bedømmelse, sanseoplevelserne, input til fremtidig brug. Jeg havde indtryk af en kompetent og god workshop og jeg håber Anette Buck fra Nationalpark Thy fik noget godt materiale med hjem fra os alle sammen.

Se flere billeder fra fyret på dette link.