branding-web-01.jpg

Branding

BRANDING

 Bliver du branded på alle relevante medier?

Alle virksomheder ønsker i bund og grund at være kundernes foretrukne. At være den, der bliver udtrukket først i det store konkurrencelotteri. Og hvad er det så, der gør, at kunderne får øje på lige netop dig og bliver ved med at have øje på dig?

Oplevelse – sagt med ét ord

Og med flere ord er det summen af alle de oplevelser, som kunden får i kontakt med din virksomhed. Dette kalder man også for touchpoints. Kort fortalt er touchpoints alle de punkter, hvor dine kunder, leverandører, bestyrelse, medarbejdere osv. kommer i kontakt med din virksomhed eller organisation. Det er altså ikke få steder, der er tale om, det er virkeligt mange berøringspunkter, der er i spil.

Bilka var tidligt klar over det

I halvfemserne og i starten af dette årtusinde, arbejdede jeg med Bilka A/S (Bilka, A-Z og Tøj&Sko) omkring Human Ressource og hvilke touchpoints, virksomheden havde og stadig har, til alle medarbejdere. 

Her talte man ikke blot om alle medarbejdere, som man har ansat, her talte vi om en firetrins bevægelse. Selve rekrutteringen, introduktionen til virksomheden, den daglige drift - hverdagen og til sidst ophøret af ansættelsesforholdet. 

Det var meget vigtigt for Bilka A/S, at alle dele af ansættelsesforholdet forløb som en positiv oplevelse og derfor udarbejdede vi i samarbejde med kunden en komplet oversigt over, hvordan dette forløb skulle foregå og hvilke elementer, der var i alle dele undervejs. 

Man havde f.eks. fokus på selve ophøret af ansættelsesforholdet, fordi Bilka A/S vidste, at de personer man havde haft ansat, efterfølgende ville være ambassadører for virksomheden. Hvis de havde en god oplevelse af en afskedigelse eller egen opsigelse, så ville det være en del af det brand, som omverdenen kom i kontakt med. Med andre ord; touchpoints der kunne skabe et godt brand!

Effekten af at Bilka A/S arbejdede metodisk og målrettet med touchpoints og branding var, at de havde det antal medarbejdere, de havde brug for i en periode, hvor det var meget svært at rekruttere personale.

Hvad betyder det at brande?

Du kender sikkert billedet af cowboys, der holder et dyr fra kvægflokken ned mod jorden, mens de trækker et stykke glødende jern ud af bålstedet, for efterfølgende at føre det hen mod bagpartiet af kvæget, og med røg & brøl, bliver det brændemærket, så alle ved, hvem ejermanden er.

Det er essensen af ordet “Branding” - at brænde sit ejerskab ind i produktet.

I dag bliver begrebet brugt i forbindelse med at anvende symboler, der har til formål at identificere forskellige produkter, tjenesteydelser eller virksomheder, og på den måde skelne dem fra hinanden og give udtryk for deres individuelle særpræg.

Målgrupperne får via kommunikationen af symboler, historier, design, Word-of-Mouth et godt kendskab til virksomheden og virksomhedens produkter/ydelser, hvis det bliver grebet rigtigt an.

Kommunikationen er en planlagt strategi

Basis for en virksomheds kommunikation starter med flere spørgsmål som f.eks.:

 • Hvad er virksomhedens DNA?

 • Hvilke unikke salgsparametre gør sig gældende (USP)?

 • Hvilke emotionelle værdier har målgruppen til virksomheden og virksomhedes produkter (ESP)?

 • Hvor befinder man sig i markedet og hvor ønsker man at være placeret?

 • Hvordan ser konkurrenceforholdene ud?

 • Hvordan ser kommunikationen ud i forvejen på det marked, man bevæger sig på?

Ud fra disse spørgsmål, der selvfølgelig ikke er helt så enkle, som de ser ud, skal man vælge sig en brandingsstrategi, der efter nøje analyse og overvejelser skal passe til de fremtidige kommunikations- og de afsætningsstrategier, der passer til opgaven.


Spred dit budskab med kompetence

Når du er kommet så langt, som at have styr på dine værdier og udtryk, kan du eventuelt formulere nogle VMV beskrivelser, som er Vision, Mission og Værdi. Disse beskrivelser skal du indbygge i dit brand og i den måde, du spreder dit budskab.

Vision, mission og værdier er selve grundstenene for din virksomheds/organisations strategi. Det er grundbegreberne for, hvorfor virksomheden/organisationen eksisterer, hvad dens formål er og hvor I skal hen.

Dit brand er i høj grad visuelt

Og når alt ovenstående er ved at være kørt igennem, så kommer opgaven at få dit brand udbredt til alle relevante medier. Det er en nøje planlagt strategi, der først og fremmest skal igennem en designproces, så der også er styr på det grafiske udtryk og den grafiske identitet, der visuelt skal ligge bag ethvert godt brand. Hvis vi nævner Coca-Cola eller Lego, så har de fleste et indre billede af, hvordan deres brand ser ud. 

Hvis vi nævner Paris eller London, så får de fleste et billede af en bygning – og ikke et logo. Det betyder, at disse byers brand faktisk er bygget op om andre parametre end lige præcis et logo. Her anvendes andre parametre i en brandingproces.

Tag et kig på Birmingham i England. De fleste tænker måske på en stor industriby i stil med alt andet i England. Imidlertid er byen under forandring og i fremtiden vil byen blive kendt for sin modige arkitektur. Et værdigt brand for en modig by.

Prøv at søge på nettet med ordene “architecture birmingham” og bliv overrasket.

Brug ressourcer på din grafiske identitet

Med kendskab til at et brand består af en masse elementer, så er den af de absolut vigtigste det visuelle. Din visuelle identitet, som er selve den bærebølge dit brand sendes på. Spring derfor aldrig over hvor gærdet er lavest – en grafisk identitet kan aldrig vurderes for højt. 

Lav en plan

Når du skal finde frem til dit brand, så skal du overveje:

 • Virksomhedens navn

 • Produktnavne

 • Payoff/slogan

 • Grafisk identitet

Når du skal sprede dit brand godt og grundigt, er der rigtigt mange platforme at tage i betragtning og ikke mindst de specielle forhold, der er ved hvert eneste medie. Når du arbejder med digitale medier, findes der mange muligheder for at gøre tingene rigtigt - og forkert, hvilket vi kan rådgive dig om.


10 råd til din branding

 1. Vær klar over dit brand og styr det med hård hånd.

 2. Sørg for at være klar på dine værdier (VMV), så du kan kommunikere dem.

 3. Sørg for, at dit content (indhold og budskab) stemmer overens med VMV.

 4. KISS - Keep It Simple Stupid. Hold dit budskab rent og enkelt.

 5. Gør dig klar over dine touchpoints og brug dem med omtanke.

 6. Vær opmærksom på, at det ikke kun er dit logo, der er dit brand, det er det samlede udtryk, der skaber indtryk.

 7. Alle dele af dit brand skal også kommunikeres internt, så dem der møder din virksomhed, møder en helhed.

 8. Dine medarbejdere er også din virksomheds ansigt, derfor skal de også være klædt på til opgaven.

 9. Ti positive tiltag for et brand kan ødelægges med en fejloplevelse.

 10. Vær loyal overfor dit brand. Når du selv er ved at få nok af det, er det lige begyndt at virke hos målgruppen.

Ordbogen siger om branding

Branding, (eng., af brand 'mærke'), virksomheds eller organisations identitetsskabelse ved hjælp af bl.a. brands (varemærker). Branding-begrebet stammer fra de brændemærker, som kvægfarmere brugte til at skelne deres kvæg fra hinanden. Betydningen har udvidet sig igennem tiden, men er grundlæggende den samme; Branding er forskellige former for symboler, der har til formål at identificere forskellige produkter, tjenesteydelser eller virksomheder, at skelne dem fra hinanden og at udtrykke indholdet i deres respektive særpræg.

Branding udtrykkes typisk igennem kombinationer af navn, logo, design, slogans, indpakning mv., men i takt med udviklingen af branding af tjenesteydelser, koncepter og idéer, sker branding også gennem værdier, holdninger, særlige handlemåder hos virksomhedens medarbejdere og særlige måder at involvere kunderne på. Tilsammen danner de brandets identitet.

Forudsætningen for effektiv branding er, at forbrugere og andre interessenter (f.eks. medarbejdere) oplever brandets identitet som relevant og meningsfuldt, og kan identificere sig med de værdier, som brandet står for. Herved får brandet et stærkt image, som er en kilde til værdi for virksomheden (brand equity), bl.a. igennem interessenters loyalitet overfor brandet, deres villighed til at betale mere for en ydelse af et specielt brand end tilsvarende ydelser uden branding og virksomhedens placering i forbrugernes bevidsthed som det "rigtige brand".

Der skelnes imellem forskellige niveauer af branding, som definerer i hvilket omfang hele virksomheden står bag brandet (f.eks. er alle LEGO's produkter tydeligt knyttet til virksomheden LEGO) eller har mange enkeltstående produktbrands. Et brand kan udvikle sig igennem brandextensions, hvor brandets navn og værdier udstrækkes til andre forretningsområder, som f.eks. når LEGO begynder at producere film og tøj. Et brand kan have forskellig betydning i forskellige lande, kulturer og målgrupper.

Kilde: Den store Danske Encyklopædi