Regelbau 411

Danmarks yngste og måske mest spetakulære kunsthal

I Oddesund ligger der en samling bunkere fra 2. Verdenskrig: Samme sted bor der en lille flok initiativrige borgere, der har fået den geniale idé, at skabe en ny kunsthal over tre begreber LYD - LYS - VIDEO.

Fra ideen blev skabt og til i dag, hvor kunsthallen er i fuld drift og med tilskud fra Statens Kunstfond, er der gået et stort og talentfuldt arbejde forud.

Kunsthallen Regelbau 411 har brug for en visuel identitet, der både kan fortælle historien og være tilpas både neutral og kraftfuld, til at være sin egen.


INPUT

HVAD ER REGELBAU 411

 • Regelbau 411 er et bunkerkompleks

 • Regelbau 4 11 er et typehus

 • Regelbau 411 er en kunsthal

 • Regelbau 411 er en kombination mellem historie og nutid

 • Regelbau 411 er massive rammer, der fyldes ud med kunst

Fysik

 • Rammerne er konkrete (concrete) og ufravigelige

 • Indholdet er fleksibelt, dynamisk og tilpasses de massive 

 • rammer

Indhold

 • Her er ikke tale om en hvid udstillingskube

 • Her er tale om en grå masse, der definerer sig selv og definerer mulighederne

 • Indholdet defineres af kunstnere, kunstneriske processer og stedbundne potentialer

 • Resultatet er en uforanderlig ramme med et foranderligt 

Design

 • Designet skal afspejle overvejelserne fysik og indhold

 • Prioriteret skal designet først og fremmest udtrykke kunsten og sekundært rammerne

 • Rammerne er dog stadig massivt til stede i den indre visuelle bevidsthed, når kunsthallen skal kommunikeres


Farver

 • Rammerne, som er bunkerkomplekset, er defineres som grå i forskellige skala

 • Indholdet, som er kunsten, defineres med uendelige farver

Materialer

Kommunikationen skal håndtere de dynamiske processer, der finder sted i den faste rammer

Materialet til kommunikationen er ofte meget tilfældige eller med andre ord forskellige, hvorfor designet skal kunne håndtere en del forskellige udtryk, uden at miste brandingværdi.

På kort sigt, er det kunstnerne og udstillingerne der skal “sælges”, så vi tiltrækker en kompetent målgruppe

På lang sigt er det selve kunsthallen, der skal brandes.

Kunstnerne og dermed udstillingerne skifter, hvorfor branding af kunsthallen er første prioritet, når der kommunikeres i et længere tidsperspektiv

Kommunikerer vi kunstnerne for hårdt, forsvinder synlighed og branding af kunsthallen

Kommunikerer vi kunsthallen for hårdt, forsvinder værdien i de foranderlige kunstneriske processer og resultater

Denne kombination er en udpræget balance, som designet skal kunne bære

Det vil sige, at designet både skal være neutralt og være udpræget sig selv


Visuelt design

Grundtanken er funderet i den tyske designtradition Bauhaus, der matcher kunsthallens form og udtryk på en overlegen måde

Traditionen kommer fra tysk tanke om hausbau og regelbau er netop hausbau i regelform

Skriftens grundform, udspringer fra Bauhaus traditionen og har samme grafik som oversigten over en bunker. Klare former uden overflødighed. 

Ved at sammenstille navnet REGELBAU og 411 opstår der et massiv, der bliver en designet helhed som en del af et bomærke.

Enkelthed kan ikke tilføjes...

Visuelt design

Sammen med typografien opbygges en “bunkerramme”

Denne bunkerramme med den lille indgang, indikerer både rammer i kunsthallen og rammer i kunstnerisk forstand - igen Bauhaus

Rammer om værker, rammer om indholdet, rammer hvor kunsten indeholdes. Rammen kan også opfattes som en talebobbel, altså kommunikation. Det farvede element er kunstens element og kan også være publikum på besøg

Her skrives ligeledes kunsthallens konceptuelle indhold “Sound, Light, Video”, som får sit eget rum i helheden