den vilde poesi 01.jpg

DEN VILDE POESI OG RÅHEDEN

DEN VILDE POESI OG RÅHEDEN

Foto- og kunstbog på dansk og tysk af kunstner, designer og fotograf Michael Ruby

Resumé: Fra Blåvandshuk til Skagen bliver du taget med på en billedrejse langs den jyske vestkyst og undervejs åbenbares en nye måde at se på bunkers, strand, vand, sand og himmel, der mixes med malerier, træsnit, metalbilleder og blyaftryk af bunkers, der alt sammen er inspireret af kærlighed til kysten. 

Billedrejsen rummer blandt andet også ture ind i det indre af flere bunkers, hvor der findes de smukkeste “malerier”, som er skabt helt naturligt gennem tiden påvirkning.

Lad en kunstners øjne guide dig igennem en poetisk oplevelse, der beskrives således: 

"Den vildeste poesi findes dér, hvor råheden begynder. Det kunstneriske flow bliver stærkere og udtrykket smedes der, hvor havet slår mod den forrevne beton. Gennem foto, træsnit, malerier, blyrelieffer og skulpturer kommer der udtryk på styrke, slitage og naturens lyst til at flå og forme."


FAKTA

Forfatter: Michael Ruby
Design: Michael Ruby
Projektansvarlig: Michael Ruby
Oversætter: Doris Elisabeth Fischer
Korrektur: Britta Bauer

ISBN 978-87-994217-2-5
Udgivet: 2015
Oplag: 2.000 stk.
192 sider, helbind og i formatet 297 x 210 mm. A4 tværformat
Fotografier af den jyske vestkyst blandet med kunstværker og med både danske og tyske tekster.

Udsalgspris: kr. 299,95

Bag på bogen

Hvordan ser en drengs kærlighed til Vesterhavet og bunkerne langs havet egentlig ud?
Hvordan ser en voksen kunstners indre billeder egentlig ud, når der kommer en bunker imellem?
I mine øjne er bunkerne langs vestkysten den rene poesi. De har altid været der, så længe jeg har levet og de vil også være der, når jeg ikke er her mere. Bunkerne er dette lands nok største samling skulpturer, spredet over hele landet. 
Bastante og konkrete ligger de der og udfordrer følelserne. Beton en stadig kilde til inspiration og bunkerne er måske de største.
I mixet med kunsten opstår der vild poesi og råheden.


Video af hvordan der tages et kunstnerisk aftryk af en bunker ved Lyngby, Thy

Deutsche Ausgabe
- nach unten scrollen

Bogens forside


Die wilde Poesie und das Rohe

Foto- und Kunstbuch in dänischer und deutscher Sprache von Künstler, Designer und Fotograf Michael Ruby

Die wildeste Poesie gibt es dort, wo das Rohe beginnt. 
Der künstlerische Fluss wird dort stärker und der Ausdruck wird dort geschmiedet, wo das Meer gegen den zerklüfteten Beton schlägt.

Mit Hilfe von Holzschnitten, Gemälden, Bleirelieffen und Skulpturen aus Holz, Eisen und Stein, kommt Stärke, Abnützung und die Lust der Natur zu zerklüften und formen ans Licht.

Sinnliche Eindrücke werden durch liebevolle Augen eines westjütländischen Künstlers verwandelt.

Dieses Buch versucht einen Eindruck von dem alchimistischen Prozess zu geben, der genau dort an den blassen Stränden an der jütländischen Westküste geschieht.

Das Buch ist all denen gewidmet, die hier wohnen und es selbst kennen….

FACTS

Autor: Michael Ruby
Design: Michael Ruby
Projektleiter: Michael Ruby
Übersetzer: Doris Elisabeth Fischer
Korrektur: Britta Bauer

ISBN 978-87-994217-2-5
Veröffentlicht: 2015
Auflage: 2.000 Stück 92 Seiten, in voller Länge und 297 x 210 mm. A4 kreuzförmige Fotografien der jütländischen Westküste gemischt mit Kunstwerken und dänischen und deutschen Texten.

Verkaufspreis: 299,95 DKK

Hinter dem Buch

Wie sieht die Liebe eines Jungen zum Meer an der Westküste und zu den Bunkern am Meer eigentlich aus?

Wie sehen die inneren Bilder eines erwachsenen Künstlers eigentlich aus, wenn ein Bunker dazwischen kommt?

In meinen Augen sind die Bunker an der Westküste die reine Poesie. Sie waren immer da, solange ich lebe und sie werden auch da sein, wenn ich nicht mehr hier bin. Die Bunker sind bestimmt die grösste Sammlung von Skulpturen dieses Landes, verstreut über das ganze Land.

Bastant und konkret liegen sie da und fordern unsere Gefühle heraus. Beton ist eine bleibende Quelle zur Inspiration und die Bunker sind vielleicht die Grössten.
Gemischt mit Kunst entsteht dort wilde Poesie und das Rohe.

Video, wie man einen künstlerischen Abdruck eines Bunkers in Lyngby, Thy, macht

Die Vorderseite des Buches