Hanstholm Fyr aften web 01.jpg

Kunstens Fyrtårn

En lang vej

Gennem cirka 4-5 år har jeg arbejdet med begrebet Kunstens Fyrtårn på Hanstholm Fyr. Det startede egentlig med, at vi var nogle stykker, der fandt på, at leje fyret for at kunne udstille der og vi inviterede flere andre kunstnere, til at være med.

Undervejs blev det mere og mere åbenbart, at stedet er oplagt til at omdanne til et reelt kunstens fyrtårn og sammen med Henrik Westergaard, gik vi i gang med at undersøge flere aspekter af mulighederne.

Eskursion og forundersøgelser

Vi tog blandt andet på eskursion på Fabrikken for Kunst og Design i København, sammen med nuværende kulturchef Karen Louise Erichsen, Thisted Kommune og på besøg på kontoret for Ørestads Kultur, for at snakke forskønnelse. Vi traf bronzestøber Lars Pedersen, Nordstøb undervejs og det viste sig, at han også var ved at etablere sig i det nordjyske (Gøl ved Aalborg). 

Det blev til mange dokumenter

Det blev til hovedet fuldt af ideer og en egentlig konceptbeskrivelse begyndte at tage form. Hen ad vejen blev det til en del forskellige beskrivelser, her listet i kronologisk rækkefølge.

 1. Den første var bare en konceptbeskrivelse, som vores egen arbejdsredskab

 2. Den næste blev et projektforslag til det, der hedder "Mod stjernerne". Et innovationsprojekt, støttet af LAG Thy-Mors

 3. Den næste beskrivelse var et forslag til Thisted Kommunes kulturpolitik

 4. Og den næste igen var en smallere udgave til Region Nordjyllands kulturpolitik, som Karen Louise Erichsen tog med på kulturdøgnet

 5. Og endelig et færdigt forslag fra kunst- og kulturgruppen omkring Hanstholm Fyrs fremtid

Alle de udarbejdede dokumenter kan downloades her i højre side.

KULTURPUNKT 2013

I 2013 var der en konkurrence gennem KulturKANTen, der gik på at det bedste, nyskabende og profilskabende kunst- og kulturprojekt, kunne vinde en pulje på 500.000,- kr. og selvfølgelig æren. 

Til denne konkurrence udviklede jeg en ny udgave af Nordatlantiske Nætter, som oprindeligt var skabt af Thorkild Jacobsen. Den nye udgave fik arbejdstitlen "Nordatlantiske Nætter 2013" og ved indsendelsen var det med en tanke om, at det her nok var op ad bakke. 

Sørme om ikke projektet blev nomineret til at vinde som et ud af tre. Det gav lige pludselig et stort indhug i min dagligdag, for nu skulle projektet nærme sig en realisérbar udgave. Der kom besøg fra regionen og jeg stod på hovedet for at skaffe alle de kontakter og aftaler, der skulle til og ud af et budget på 1.3 mill. havde jeg jo de 500.000,- kr. fra KulturKANTen, hvis projektet vandt, samt en forhåndstilkendegivelse fra flere andre, som løb op i 500.000,- kr. mere. Altså næsten i mål, uden at have tilsagn fra KulturKANTen. Det synes jeg selv var rigtig godt gået.

Herunder ses to af de videoer jeg producerede til formålet for at fortælle om det "kantende" i at lægge et kunstprojekt i Hanstholm.

Alt var klappet og klart til kørsel, lige fra kunstnere til lokale foreninger og Thisted Kommune stod også klar med et tilsagn og den hjælp man nu kunne mønstre der fra.

Projektet vandt desværre ikke og derfor kom der nu en tid med afvikling af alle de aftaler, der var indgået.

Se det oprindelige dokument her i højre side.

Se det oprindelige projektsite og al materiale - klik her

BURNING LIGHTHOUSES

Året efter - 2014 - indsendte jeg en ny og anderledes udgave af Nordatlantiske Nætter under navnet Burning Lighthouses, som desværre ikke kom i betragtning.

Tovholder

På et tidspunkt tog Thisted Kommune initiativet til at formulere det store indhold på Hanstholm Fyr og med kulturchef Karen Louise Erichsen i spidsen, blev der afholdt en konference på Hotel Hanstholm og der fra blev der nedsat fire grupper, det med hvert sit sigte, skulle formulere deres bud på indhold.

Jeg blev udnævnt som tovholder til den gruppe, der skulle beskæftige sig med Kunst og kultur og sammen med en del gode mennesker fra både kulturinstitutioner og foreninger (Museum Thy, Kulturelt Samråd, Hanstholm Fyrs støtteforening, Thisted Kommune, kunstnere, Det ny Kastet etc.) formuleredes et dokument, som beskrev fyrets anvendelse og et forslag til det fremtidige navn på det der nu kan betegnes som fyrtårnet for kunst og kultur.

Navneforslaget blev "Det nordatlantiske fyrtårn" med underteksten "Kunstnerisk, kulturelt knudepunkt" og sørme om det ikke netop er bekendtgjort, at det bliver det officielle navn.

Se den oprindelige beskrivelse fra Kunst- og kulturgruppen - klik her.

Undervejs

Der var faktisk mange ting på bedding undervejs og til nu, hvor fyret står restaureret og afventer fremtiden. Der har været en arbejdsgruppe i gang siden det sidste dokument blev udarbejdet fra min hånd og søndag den 8. februar, 2015 stod der at læse i Thisted Dagblad:

"Kunst og natur mødes på Hanstholm Fyr
VISION: Arbejdsgruppe vil gøre Hanstholm Fyr til et center for udforskning og formidling af forholdet mellem natur, kunst og menneske - med et nordatlantisk perspektiv"

Altså så ser det ud til, at visionen nu så småt er ved at blive realiseret. Dejligt...

LANDSSHAPE

I 2015 lykkedes det Thisted Kommune at lande et pilotprojekt for det store regionsprojekt Landshape i Hanstholm.

Projektet ligner på mange måder det allerede beskrevne projekter herover og uanset hvad, er det fantastisk, at det er lykkedes at få så stort og godt et projekt til kommunen.

Se link her: www.land-shape.dk


DET NORDATLANTISKE FYRTÅRN

Efter endt renovering af Hanstholm Fyr I 2018 er stedet nu transformeret til "Det nordatlantiske Fyrtårn", som beskrevet ovenfor. Der er etableret en selvejende institution, som nu driver fyret.

Læs mere på www.hanstholmfyr.dk

21. februar, 2012: Første dokument Det første dokument Klik for download

21. februar, 2012: Første dokument
Det første dokument
Klik for download

21. februar, 2012: Første dokument - bilag 01 Bilag 01: Studietur Klik for download

21. februar, 2012: Første dokument - bilag 01
Bilag 01: Studietur
Klik for download


21. februar, 2012: Første dokument - bilag 02 Bilag 02: Projekter Klik for download

21. februar, 2012: Første dokument - bilag 02
Bilag 02: Projekter
Klik for download

15. marts 2012: Mod stjernerne Præsentation af Kunstens Fyrtårn Klik for download

15. marts 2012: Mod stjernerne
Præsentation af Kunstens Fyrtårn
Klik for download


27. marts, 2012:  Forslag til Thisted Kommunes kulturpolitik Klik for download

27. marts, 2012:
Forslag til Thisted Kommunes kulturpolitik
Klik for download

28. maj 2012:  Forslag til Region Nordjyllands kulturpolitik Klik for download

28. maj 2012:
Forslag til Region Nordjyllands kulturpolitik
Klik for download


03. april, 2013:  Forslag til Hanstholm Fyrs fremtid fra Kunst- og kulturgruppen Klik for download

03. april, 2013:
Forslag til Hanstholm Fyrs fremtid fra Kunst- og kulturgruppen
Klik for download

 

12. marts, 2013:  Det færdige dokument til dommerkomiteen for Kulturpunkt 2013

12. marts, 2013:
Det færdige dokument til dommerkomiteen for Kulturpunkt 2013

12. marts, 2013:  Den komplette kalender - planlægning for festivalugen

12. marts, 2013:
Den komplette kalender - planlægning for festivalugen