Hvidbog-videncenter 01.jpg

OPLEVELSESBASERET KYSTTURISME

HVIDBOG - OPLEVELSESBASERET KYSTTURISME

Inspiration, information og værktøj til aktører indenfor turisme i Danmark.

Udarbejdet for Videncenter for Kystturisme

Hvidbogen præsenterer hovedtemaerne i projekterne, beskriver spændende cases, viser lærerige eksempler og gengiver relevante statements fra eksperterne – og på denne vis er hvidbogen en innovativ eksempelsamling, der afspejler mangfoldigheden i dagens og morgendagens danske kystturisme.


FAKTA

Tekster: Henrik Lindberg
Design: Troels Schwarz
Koncept- og projektansvarlig: Michael Ruby
Korrektur: Britta Bauer

ISBN: 978-87-994217-1-8
Udgivet: 2014
Oplag: 200 - kan også downloades gratis som interaktiv bog
186 sider, flexbind og i formatet 297 x 210 mm. A4 højformat


Introfilm: Hvidbog Oplevelsesbaseret Kystturisme

Hovedfilm: Hvidbog Oplevelsesbaseret Kystturisme

Resumé

Denne hvidbog handler om det stort anlagte udviklingsprojekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, der blev indledt i efteråret 2012 og afsluttes med udgangen af 2014. Hovedprojektet bygger på fem regionale demonstrationsprojekter og et tværnationalt projekt med 20 særligt udvalgte feriesteder, der alle er blevet tilbudt et kompetenceudviklingsforløb.


Et godt samarbejde om hvidbogen for projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme

Michael Ruby og team har udarbejdet en hvidbog for Oplevelsesbaseret Kystturisme, produceret en række film med ekspertinterview og bidraget til planlægning, afvikling og formidling af vores afsluttende konference, Kystbykonferencen 2014.

Opgaven blev vundet efter et udbud, og løst på vegne af Videncenter for Kystturisme og fem demonstrationsprojekter med repræsentanter fra turismeorganisationer, regioner og kommuner. Opgaven – hvidbog, film og konference - havde til formål at samle op på, formidle og markedsføre resultaterne fra det store EU projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, så andre turismefolk – organisationer, myndigheder og turismeaktører – kunne få glæde af resultaterne i forhold til fremtidig indsats for at udvikle kystturismen.

Michael og team har løst opgaven meget tilfredsstilende – faktisk har deres leverance klart overgået vores første forventninger til produktet. Med hvidbogen har vi nu fået en bog, som på en lækker, let, velskrevet, afvekslende og inspirerende måde fortæller om de mange veje, man kan gå for at udvikle kystturismen. En bog, der på elegant vis favner projektets forskellige dele – fra kursusforløb for virksomheder i nationalparker til nye turismeprodukter og til udviklingsforløb i destinationer.

Både hvidbog og film udtrykker godt håndværk og stor kreativitet. Endelig opnåede vores afsluttende konference med 170 deltagere langt større opbakning end forventet og meget høj tilfredshed fra deltagerne på 95 pct., hvilket Michael og team har en stor del af æren for. Vi er således meget tilfredse med det produkt, Michael og team har levereret. Samtidig har vi været glade for samarbejdet med Michael og team, og følt os trygge hele vejen igennem projektforløbet.

Michael og team har fra starten arbejdet velstruktureret, kompetent og målrettet. Tidsplanen blev overholdt. Og nok mest imponerende af alt, har Michael og team formået at skabe en linje og få konkrete, spændende historier frem fra projektet, ud fra et mildt sagt uoverskueligt materiale bestående af halvfærdige projektpapirer og gode intentioner. De har udvist stor kreativitet i forhold til at indhente materiale både fra projektet og udefra.

Humøret har været højt og fleksibiliteten ligeså, hvilket også har været med til at skabe et let samarbejde. Michael og team har været gode til at have kontakt med alle interessenter involveret i projektet, og det har medført, at alle organisationer og projektledere, der har stået bag projektet, nu føler ejerskab til og er stolte af produktet. Jeg kan derfor på vegne af alle i projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme varmt anbefale Michael Ruby og team til lignende opgaver, såvel i som uden for turismen.

Med venlig hilsen Claudia Rota Andersen, projektleder Videncenter for Kystturisme og Oplevelsesbaseret Kystturisme


Sekretariatschef Rico B Jensen, Naturturisme I/S

Købmand Thomas Hansen, Søndervig

Direktør Søren Kragelund, Fårup Sommerland

Nicole Wolter, Nationalpark Mols Bjerge

Projektkoordinator, Nanna Balsby

Madkonsulent Mette Clausen Sandahl

Direktør Nils Natorp, Geocenter Møns Klint

Professor i turisme Henrik Halkier