vmv-web-01.jpg

Vision mission værdier

 Vision

Udtrykket vision står for en ønskværdig, fremtidig tilstand og den ledestjerne, som en virksomhed forfølger. Visionen har en længere horisont end missionen og fortæller om de langsigtede mål for virksomheden.

Ved at have defineret sine mål, er det i sagens natur også mere sandsynligt, at man rent faktisk når sine mål. Hvis virksomheden ikke har en vision, ved medarbejderne heller ikke, hvor de skal bevæge sig hen og hvilke mål, der skal realiseres. 

Visionen er derfor et “must” i enhver virksomhed og organisation. Pejlemærket kan rumme alt fra en ambitiøs, men alligevel målbar drøm, som f.eks. John F. Kennedy's fra begyndelsen af 1960’erne, “vi vil sætte et menneske på månen indenfor ti år” og til bløde – “at opfinde fremtidens leg” fra LEGO.

Mission

Ordet mission er afledt af det latinske ord “missio”, der betyder at udbrede. Det bruges i en række forskellige religiøse og millitære sammenhænge og derfra adopteret til en forretningsmæssig kontekst. 

I management teori bruges ordet mission til at beskrive, hvad det mere konkret er, at virksomheden vil udbrede og tilbyde markedet. Det afspejler, hvad virksomheden står for og hvordan, den vil opfattes af kunderne. 

Formuleringen af en mission drejer sig mere om “nutiden” eller den kortere tidshorisont end visionen. Formålet er at sætte en ramme for de redskaber, kompetencer, services og holdninger, der gør det muligt at udleve missionen som et fælles projekt. 

Hermed bliver gennemslagskraften større og mere ensartet og det bliver lettere for kunderne at vælge vores ydelser frem for konkurrenternes. Missionen indeholder et løfte til kunderne, som ofte ses udtrykt i et payoff.

Værdier

Værdierne, som nogle kalder kerneværdierne, sætter dagsordenen for egne og andres forventninger til virksomheden.

Værdierne er grundlaget for ALT hvad virksomheden foretager sig, og værdierne kommer til udtryk i alle handlinger. De beskriver virksomheden med ord, som også betegner menneskelige egenskaber, da kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere og andre interessenter bedre kan identificere sig med værdierne.

Værdierne er også retningsgivende i forhold til at rekruttere, udvikle og motivere de rigtige mennesker til at leve virksomhedens mission og vision ud i livet. Det er ikke nok at konstatere, at vi er her for at tjene penge (hvilket kan være et ædelt formål), men at der er en dybere mening med at gå på arbejde. Værdierne er betydningsfulde, da medarbejdere gerne skulle kunne genkende sig selv i værdierne – og bruge dem som en tjekliste i stort og småt ud fra spørgsmålet: “Er det her i tråd med vores værdier?”.

Mange virksomheder formulerer ensartede værdiord, som de fleste sikkert kan være enige om. De kan så fremgå af forskellige kommunikationsmaterialer med det formål at brande virksomheden. Men dem, som arbejder mere i dybden med værdierne sørger for at “oversætte” disse til konkrete handlinger og praktiske anvisninger på, hvordan værdierne skal blive synlige overfor kunderne. 

Sammenhæng

Sammenhængen mellem kerneværdier, mission og vision er at operere med en strategi, der gør målene operationelle med handlingsplaner, evalueringer og opfølgning. Hvis visionen over en flerårig periode er at komme op over en markedsandel på 50% indenfor undervisningssektoren, skal dette udmøntes i en række delmål, der efter opnåelse af disse kan være en yderligere driver mod visionen.